„Két ország között élek, négy állampolgárságom van, mivel azonban a szüleim magyarok voltak, s magam is itt éltem életem legfontosabb időszakában, nyolctól harminckét éves koromig, természetes számomra ennek vállalása.”[1]

Mari Mahr (1941), Santiago de Chilében született, Londonban élő, magyar származású fotóművész Ketten című kiállításában, két – Graham Percyhez, néhai férjéhez köthető – sorozatát mutatjuk be. Az új-zélandi születésű művész, illusztrátor, tipográfus és tervező harmincöt éven át volt párja a mindennapokban és a „művész-létben” is. Mari Mahr férje súlyos betegségének időszaka alatt és elvesztése után született képei, a fájdalom és mégis az élet természetéhez tartozó halál visszavonhatatlanságát, ugyanakkor teremtő erővé is tehető voltát bizonyítják.

A kiállítás szerves részét képezik Gregory O’Brien és Jenny Bornholdt új-zélandi költő házaspár képekhez irt versei.

Mari Mahr életművének minden szakaszában meghatározó a személyes érintettség, az átélt történések, megélésének, megértésének, feldolgozásának „össze-tett” képekben való megjelenítése. Ezek a „kollázs-fotográfiák” nemcsak több alkotói örökség folytatásaként foghatóak fel, hanem azok megújításaként is. Életútja a kultúrák sokféleségében telik és képeiben mindezek szimbólumrendszere válik egésszé. A dél-amerikai mágikus realizmus a kelet- és nyugat-európai valóság alkotóelemeivel forr eggyé, ötvözve rejtélyekkel teli magánvilágával.

A két szériában Párizs és Edinburgh azok a városok, ahol az együtt töltött séták nyomán új életre kelnek az emlékek és megjelenik a lehetséges múlt. A konstruált jelenetek világában mindennek története és jelentősége van, az arányrendszerek átalakulnak és az emlékekkel teli tárgyak egymás függvényében más jelentőséget nyernek és új jelentéseket is kapnak.

(Csizek Gabriella, kurátor)